Category Archives: Bemutatkozunk

Ripcse Judit

Ripcse Judit vagyok, buddhista tanítói végzettségem van, jelenleg logisztikai munkatársként dolgozom. A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán -  ahol összehasonlító vallástörténet és filozófia szakirányon tanultam -  találkoztam és kerültem közeli kapcsolatba a buddhizmussal. A tibeti tantrikus hagyomány egyik  iskolájának a Karma Kagyü vonalnak vagyok az aktív gyakorlója. Gyakorlatias beállítottságom miatt választottam ezt a vonalat, mely  a meditációra, és ezen keresztül a tudat közvetlen megtapasztalására helyezi a hangsúlyt.

A vallásközi párbeszéd fontos, mert hiteles képviselőik által közvetlenül megismerhetünk más vallásokat, cél a közös gyökerek felfedezése és nem a különbözőség keresésére.  Egyetértésünkkel, barátságunkkal követendő példát mutatunk, melyet kiterjesztve előmozdíthatjuk komolyabb vallási viszályok rendeződését, megoldást találhatunk vallási feszültségek feloldására.

Osztafin Attila

Osztafin Attila vagyok, buddhista (karma kagyü) tanító és fodrász. A szenvedésből és a zavarodottságból kivezető út boldogsághoz és kiegyensúlyozottsághoz vezet. Ezen út minden olyan lényhez szól, aki a tökéletességet keresi. A párbeszéd során – fölismerve egységünket a sokszínűségben – képezzük magunkat abban, hogy ezen üzenetet értelmes és hatékony módon mindenkihez eljuttassuk. E párbeszédben a sokszínűségünk jelképezi a módszereket, a rendszeres találkozóink a fegyelmet, a megnyilvánulásaink a bölcsességet, az egységünk a tudatosságot, a tér pedig, amelyen osztozunk, a szeretetet.

Galgóczi István

2008 őszén Horvátországban jártam. Természetesen felkerestem a zágrábi mecsetet is, és megismerkedtem helyi, horvát és nem horvát muszlimokkal. Beszélgetés közben, az egyik arab megkérdezte, hogyan lettem muszlim? „Könyveket olvastam az iszlámról, és más vallásokról”, kezdtem a történetem, aminek az lett a vége, hogy az olvasmányaim alapján megértettem, hozzám az iszlám vallás áll a legközelebb, és az áttérés tudatával 1989-ben megkerestem a Magyar Iszlám Közösség akkori fősejkjét. A hallgatóim nagyon elcsodálkoztak, és szó szerint isteni csodaként értelmezték, hogy könyvek által vezetve, rátaláltam az iszlámra. Read more »

Fináli Gábor

Fináli Gábor vagyok, neológ zsidó, rabbi szakos hallgató. A VINOK (Vallási Információs és Oktatási Alapítvány) néhány rendezvényén részt vettem mint a zsidóság képviselője. A Tikkun Olám Magyarország Alapítvány megalapítója vagyok, amelynek egyik fő föladata a vallásközi párbeszéd megvalósítása. Egymás és önmagunk megismerése, illetve a vallásaink közös nevezőinek megtalálása fontos ahhoz, hogy együttműködhessünk a közös célok elérésében. A vallásközi párbeszéd a zsidóság számára véleményem szerint létkérdés, ugyanis a történelem által többszörösen bebizonyított tény, hogy nagy hiba, ha hagyjuk, hogy a külvilágban egyesek félreértett híresztelések, mendemondák és babonák alapján értelmezzék a zsidóságot. A vallásközi párbeszéd azért is fontos zsidó részről, hogy árnyalni tudja saját maga számára is a kialakulásáról szóló képzetét, hogy észrevegye a párhuzamokat és egymásra hatásokat a más világvallásokkal. Így lehetségessé válik, hogy tisztábban láthassa önmagát is. A zsidóság ezer évvel ezelőttig térítő vallás volt, később a térítés tilossá vált, és önmaga is bezárkózott. A mai korban tanulni kell a zsidóságnak a világvallásoktól azt, hogy hogyan is lehet önmagunkat előadni, a nyilvánosság előtt bemutatni. Keresni kell és meg kell találni ama közös értékeket, amelyek mentén együttesen tudunk föllépni a világ jobbá tételében.

Koczóhné Járay Erzsébet

Koczóhné Járay Erzsébet

Koczóhné Járay Erzsébet

Koczóhné Járay Erzsébet a nevem, magyar és történelem szakos tanár vagyok, és lassan húsz éve a bahá’í vallás követője. A vallásközi párbeszéd is régóta fontos része az életemnek, korábban évekig tagja voltam a Kezdeményezés a vallási összefogásra (URI) magyar csoportjának.

A világ nagy vallásai ugyanazon egyetlen Istenhez vezetnek bennünket, ezenkívül pedig az erkölcsös életet és a békességet hirdetik. Fontosnak tartom részletesen is megismerni egymás hitét, hiszen így érezhetjük át legteljesebben, hogy az örök igazságok mindannyiunk szívében élnek.

Rá fogunk jönni ekkor, hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami elválaszt. Ha e gondolatot egyre többen elfogadjuk, jóval békésebb lesz a világ, és egyre több szeretet lesz benne.