Category Archives: Fináli Gábor

Fináli Gábor

Fináli Gábor vagyok, neológ zsidó, rabbi szakos hallgató. A VINOK (Vallási Információs és Oktatási Alapítvány) néhány rendezvényén részt vettem mint a zsidóság képviselője. A Tikkun Olám Magyarország Alapítvány megalapítója vagyok, amelynek egyik fő föladata a vallásközi párbeszéd megvalósítása. Egymás és önmagunk megismerése, illetve a vallásaink közös nevezőinek megtalálása fontos ahhoz, hogy együttműködhessünk a közös célok elérésében. A vallásközi párbeszéd a zsidóság számára véleményem szerint létkérdés, ugyanis a történelem által többszörösen bebizonyított tény, hogy nagy hiba, ha hagyjuk, hogy a külvilágban egyesek félreértett híresztelések, mendemondák és babonák alapján értelmezzék a zsidóságot. A vallásközi párbeszéd azért is fontos zsidó részről, hogy árnyalni tudja saját maga számára is a kialakulásáról szóló képzetét, hogy észrevegye a párhuzamokat és egymásra hatásokat a más világvallásokkal. Így lehetségessé válik, hogy tisztábban láthassa önmagát is. A zsidóság ezer évvel ezelőttig térítő vallás volt, később a térítés tilossá vált, és önmaga is bezárkózott. A mai korban tanulni kell a zsidóságnak a világvallásoktól azt, hogy hogyan is lehet önmagunkat előadni, a nyilvánosság előtt bemutatni. Keresni kell és meg kell találni ama közös értékeket, amelyek mentén együttesen tudunk föllépni a világ jobbá tételében.