Category Archives: II. vallásközi képzés

Vallásközi képzés II. – összesített értékelés

A hívő ember életútja:

Vallásközi képzés II.

Összesített értékelés

1. Mi újat tanultál más vallásokról, illetve a saját vallásodról?

Sokat tanultam, örültem, hogy több keresztény felekezet képviselője volt jelen. Sok közös pontot fedeztem föl a saját vallásommal, ott, ahol nem is gondoltam volna. Áttekinthetőbbé vált az egyes vallások rendszere. Közelebb kerültek hozzám áhítatos alkalmaik, imádságaik, szemlélődéseik és gyakorlataik. A keleti vallások működéséről eddig csak homályos képem volt, illetve a baháj vallást egyáltalán nem ismertem. Emellett, hogy válaszolhassak a kiscsoportos kérdésekre, le kellett tisztulnia egy-két zsidó dolognak is. Újra megtanultam, amit az élet már egyszer megtanított nekem. Minden út Istenhez vezet: több, ami összeköt, mint ami elválaszt. Minden vallásnak komoly lelki gyakorlatai vannak. Mindannyian egy irányba haladunk: az egy Isten felé. Jobban meg tudtam érteni más vallások képviselőinek viselkedését, amin keresztül más nemzetek kultúráját is jobban meg lehet érteni. Megerősített a választásomban, és a föltett kérdéseken keresztül rámutatott arra, hogy milyen kérdéskört kell még alaposabban tanulmányoznom. Sokkal több a vallásokban a közös, mint gondoltam, és mindegyikből Isten szól hozzánk. Árnyaltabb képest kaptam a buddhizmusról és az iszlámról. Új részleteket tudtam meg a Brahma Kumarisról és a buddhizmusról. Nagyon szép tanúságtételeket, még nem ismert teológiai és életvitelről szóló tudást kaptam. Személyességet tanultam.   Read more »

Mi vagyunk a Föld zacca

Beszámoló a magyarországi vallásközi képzésről

A II. Magyarországi Vallásközi Képzés záróalkalmán nagy körben ülnek egymás mellett bahájok, bráhminok, buddhisták, keresztények (evangélikusok, görög és római katolikusok, reformátusok és unitáriusok), Krisna-tudatúak, muszlimok és zsidók, és igyekeznek egyetlen mondatba sűrítve megfogalmazni, hogy mit jelentett számukra az elmúlt három nap.

Szöveg: Rozs-Nagy Szilvia

Read more »

A hívő ember életútja: Vallásközi képzés II.

A pannonhalmi Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI)

és a Vallásközi Párbeszéd Társasága (VPT)

Szeretettel meghív Benneteket

második vallásközi képzésére:

A hívő ember életútja: Vallásközi képzés II.

Időpont:

2011. szeptember 9–11.

(péntek délutántól vasárnap délutánig)  Képzés Jelentkezési Lap letöltése

Read more »