Category Archives: Szent iratok

Szent iratok


Szent iratok – szent könyvek – tanok – személyek

• Kereszténység és zsidóság: bibliai KÁNON (Tanakh és Biblia – nem Ó- és Újszövetség)

• Iszlám: könyvek gyűjteménye (nemcsak a Korán)

• Ortodox egyház: szinódusok, egyházatyák szabályzatai

• Katolikus egyház: a fentieken túl sanctuariumok, kódexek (CIC)

• Hinduizmus: védák, upanisadok, Bhavagad Gita, puránák

• Zsidóság: Tóra, Nevi’im, Ketuvim (T’nakh), Talmud és Sohar (kabbala)

• Buddhizmus: Tripitaka „Páli Kánon”, Mahajána-Szutrák, Tibeti halottaskönyv

• Konfucianizmus: öt „klasszikus” – yijing (átváltozások), shijing (dalok),
shujing (okmányok), liji (rítusok), chunkiju (tavaszi és őszi évkönyvek)

Számos szent könyv az interneten angol fordításban:

http://www.sacred-texts.com/index.htm

Forrás: Máté-Tóth András: Bevezetés a vallástudományba

http://relfiles.tovabbi.info/eloadas/vtbev/Szent%20iratok.ppt


Bahá’i vallás

- Bahá’i szent iratok

- Bahá’i szent iratok gyűjteménye


Kereszténység:

- A Katolikus Biblia

-http://biblia.biblia.hu (www.biblia.hu)
-www.kereszteny.hu/biblia/
-A Károli Biblia
-http://biblia.lap.hu/


Buddhizmus:

-http://buddhizmus.lap.hu/


Hinduizmus:

-http://hinduizmus.lap.hu/


Iszlám:

- Korán

- A Próféta tanításai

- Az Iszlam.net Korán szervere

- Korán


Zsidó vallás:

- Tóra
– wikipédia
- Tóra
– mimi.hu
-http://zsido.lap.hu/