Category Archives: Tanulmányok

A Test az Iszlám tanításainak tükrében

A Vatikáni rádióban szó esett Abdul Fattah Munif: “A Test az Iszlám tanításainak tükrében” című előadásáról, amit a XXII. biblikus konferencián tartott Szegeden 2010. szeptember 11-én.
A konferenciáról Benyik György prof. nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak:

http://212.77.9.15/audio/ra/00226515.RM

http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=422460

Az előadás szövegének vázlata a következő linken érhető el:

http://www.congresstravel.hu/uploads//biblikus2010/abdul_fattah_munif.doc

vagy tovább olvasva: Read more »

A vallásközi párbeszédet megalapozó elvek az iszlámban

A vallások közti párbeszéd:

Az iszlám nem csupán a muszlimok egymás közötti diskurzusát teszi kötelezővé. A Korán arra ösztönzi Mohamed Prófétát, hogy példát mutatva követőinek, folytasson párbeszédet a nem-muszlimokkal is. A párbeszédnek ezt a fajtáját nevezzük vallásközi párbeszédnek. A vallásközi párbeszéd kultúrát, gyakorlatot és olyan intézményeket igényel, melyek gondoskodnak eszközeiről, a védelméről, és gyarapításáról.

Vallásközi párbeszéd a Koránban: Read more »

André Gounelle: Vallások párbeszéde

André Gounelle

Vallások párbeszéde

(Sztankóczy Zoltán fordítása)

A Franciaországban kiadásra kerülő Évangile et Liberté havonta megjelenő folyóirat 1991. évi októberi számában értekezés olvasható André Gounelle-től, a Montpellier-i Teológiai Kar professzorától Le Dialogue entre Réligions címmel. A magát határozottan szabadelvű protestánsnak valló szerző tételeit foglaljuk össze a következőkben, előrebocsátva, hogy viszonyában a többi valláshoz az őszinte megértés és válaszkeresés vezeti, de hangsúlyozza, hogy föltétlenül saját benső hitéből indul ki. A szerző hét tételben foglalja össze a vallásközi párbeszéd fontosságát.

Read more »

Biblia és Korán – Biblikus konferencia vallásközi párbeszéddel

Biblia és Korán – Biblikus konferencia vallásközi párbeszéddel

2007. augusztus 26-28. között zajlott Szegeden a biblikus konferencia, amely az idén a Biblia és a Korán kapcsolatával foglalkozott. A Magyar Kurírnak Benyik György professzor számolt be arról, hogy mi indokolta a témaválasztást, és milyen eredménnyel zárult a rangos nemzetközi tanácskozás.

  Read more »