Category Archives: Unitárius Egyház

Unitárius

Unitárizmus

Hisszük, hogy mindannyian az egy Isten gyermekei vagyunk, és így egymásnak is testvérei. A vallási és hitkülönbségek az embereknek az egy és közös Istenről alkotott különböző nézeteiből adódnak.

A teljességnek, az Isteni valóságnak mindannyian csak kis részét, egy szeletét ismerhetjük és foghatjuk föl, ezért is rendkívül fontos a vallásközi párbeszéd. Csak a vallási fölfogások összessége adhatja Isten teljes ismeretét és megértését.

Az unitárius vallás alapítója DÁVID Ferenc, aki 1520­ban született Kolozsvárott. Iskoláit ott, Gyulafehérvárt, Wittenbergben és Frankfurtban végezte. 1551­ben mint iskolaigazgató s lelkész működött Besztercén, Péterfalván és Kolozsvárott. 1555­ben kolozsvári római katolikus papnak nevezték ki.

Read more »