Küldetésünk

A Vallásközi Párbeszéd Társaságának (VPT)

Küldetése és jövőképe

(2007)

I. Önazonosságunk

Különböző vallású barátokként hoztuk létre a Vallásközi Párbeszéd Társaságát (VPT) a tartós vallásközi együttműködés elősegítésére; valamint a béke, igazságosság és gyógyítás kultúrájának megélésére.

Elkötelezettek vagyunk a vallásszabadság és a vallásközi párbeszéd mellett. Tudomásul vesszük a vallási különbségeket, ugyanakkor méltányoljuk és nagyra becsüljük egymásban a hívő és a lelkiségét megélő embert.

Mint saját hagyományunkban gyökerező, ugyanakkor egymástól kölcsönösen függő vallásos emberek, szeretnénk segíteni abban, hogy közösségeink kibontakoztathassák hatalmas lelki tartalékaikat egymás kölcsönös gazdagítására és a közös cselekvésre társadalmi szinten is.

II. Küldetésünk és hivatásunk

1. Összhang

Küldetésünk és hivatásunk az, hogy hidakat építve a vallási és lelkiségi közösségek között segítsünk az összefogás és az összhang (nem pedig az egység) megteremtésében, felelősségteljes fönntartásában és ápolásában.

Tiszteljük a hagyományok sajátosságait és a kölcsönös gazdagodás lehetőségeit látjuk bennük, hiszen minden hagyományon belül vannak olyan teológiai, bölcseleti, bölcsességi és lelkiségi tanítások, amelyek képessé tesznek bennünket tiszteletteljes, egymást nagyrabecsülő és együttműködő kapcsolatok kiépítésére más hagyományok közösségeivel és tagjaival.

2. Párbeszéd

Szolgálatunk a kölcsönös közeledésen, találkozáson és párbeszéden alapul (nem pedig az egyetértésen). A vallásközi párbeszéd ugyanis, amely alapvető munkamódszerünk, egymás kölcsönös megértését; az önazonosság tiszteletét; összetartozásunk megélését; bensőnk átalakulását; az egymástól és egymással tanulás képességét előfeltételezi s egyúttal eredményezi is.

A vallásközi párbeszéd módszerének fölvállalásával célunk saját közösségünk építése egymás kölcsönös támogatásával, folyamatos tanulás és a megszerzett tudás továbbadása, a viszálykezelés vallási közösségek között; közös tanúságtétel erkölcsi, társadalmi s közösségi kérdésekben; a hitben és lelkiségben gyökerező együttműködés; a vendégszeretet nyújtása s elfogadása; valamint egyéb közéleti tevékenységek.

3. Szellemi és lelki kincseink kölcsönös cseréje

Egyenlő felekként az összefogást, felelős együttműködést és az ajándékok kölcsönös cseréjét hangsúlyozzuk ember és ember között (nem pedig intézményeken vagy szervezeteken keresztül).


III. Vezérelveink

1. Tiszteletben tartjuk minden hagyomány különlegességét, valamint a vallásgyakorlat és hit különbségeit. Tiszteljük minden vallás jogát az önmeghatározásra, ugyanakkor örömmel fogadjuk a vallási sokszínűséget.

2. Tisztelettel figyelünk és beszélünk, törekszünk a kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatásra, a pontos és érthető fogalmazásra, hogy ezáltal is elmélyítsük a kölcsönös megértést és bizalmat.

3. Arra ösztönözzük tagjainkat, hogy saját hagyományuk tanításaiban és hitgyakorlatában egyre jobban elmélyüljenek.

4. Senkit sem kényszerítünk részvételre semmilyen szertartáson, és átcsábítást sem kísérlünk meg semmilyen módon; ugyanakkor nyitva állunk arra, hogy lelkiségünkkel és életvitelünkkel egymás számára ajándékokká váljunk, amint egyszerre vállaljuk a tanítvány és a tanár felelős szerepét.

5. Gyakoroljuk és elfogadjuk a tapintatos vendégszeretetet.

6. A nők és férfiak sajátos lelki és szellemi ajándékait egyaránt elismerjük, tudatosítjuk és értékeljük.

7. Keressük a kapcsolatot más hazai és nemzetközi vallásközi kezdeményezésekkel.

8. Hiszünk abban, hogy vallási értékeink és bölcsességünk megosztása elvezet a közös cselekvéshez is, és az eszményeinkből tettek lesznek mindannyiunk javára.

9. Hozzájárulunk a viszálykezelés, gyógyítás, megbékélés és kiengesztelődés biztonságos tereinek megteremtéséhez.

10. Törekszünk arra, hogy vallásunk és lelki életünk, ahelyett, hogy megosztana bennünket, arra vezessen, hogy közösséget építsünk ki egymással.

IV. Reményünk és jövőképünk

1. A vallási türelem megértéssé és tiszteletté növekszik és tágul, amint egyre mélyebben megismerjük a többiek hitét és gyakorlatát, célkitűzéseit, vágyait és reményeit.

2. A közéletben a vallásos tanítások széles választéka megszólal, a gazdagító emberi és vallási sokszínűség értékként jelenik meg, a vallási kérdésekkel kapcsolatos híradások kiegyensúlyozottabbá és tájékozottabbá válnak, az előítéletek ritkulnak, a gyűlöletből fakadó bűnök pedig jelentősen csökkennek.

3. A vallási és lelkiségi közösségek elkötelezettségének és közös tevékenységének egy erkölcsi keretrendszer jelenti majd az alapját.

4. Az idegenek szomszédokká, majd társakká válnak, amikor valóban szemtől szembe találkoznak egymással, az önérdek keresését pedig fölváltja a barátság.

5. Párbeszédünk, együttműködésünk és kölcsönös közösség- és istentisztelet-látogatásaink nyomán, vallási közösségeink kiállnak egymásért és közösséget vállalnak egymással.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>